Ochrona przeciwpożarowa, ocena ryzyka zawodowego – Mazowieckie

Firma BEZP - POŻ Andrzeja Sikory istnieje na rynku mazowieckim od 1992 roku. Firma zajmuje się kompleksową obsługą bhp - w tym: szkoleniami bhp, oceną ryzyka zawodowego, instrukcjami bhp, pomiarem czynników szkodliwych, dokumentacją powypadkową oraz kontrolami bhp. Ponadto BEZP-POŻ zajmuje się również szkoleniami ppoż., ochroną przeciwpożarową, przeglądami okresowymi gaśnic, przeglądami wewnętrznych i zewnętrznych hydrantów, wyposażaniem firm w sprzęt przeciwpożarowy i środki ochrony indywidualnej. Oferując kompleksową obsługę BHP i PPOŻ zdajemy sobie sprawę z faktu, że młodość nie zastąpi wiedzy i doświadczenia, dlatego nasze usługi realizowane są przez fachowca pracującego w oparciu o ciągle doskonalone umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie w swojej branży.

Szkolenia BHP, szkolenia ppoż.

Naszą misją jest całkowite zapobieganie zagrożeniom pożarowym. Aby dobrze realizować misję naszej firmy, całkowicie ukierunkowaliśmy się na potrzeby klienta. Realizujemy szkolenia bhp i szkolenia ppoż. w miejscu i czasie całkowicie dostosowanym do Państwa wymagań. Prowadzimy szkolenia bhp i szkolenia ppoż. w systemie stacjonarnym oraz za pośrednictwem internetu. Jednocześnie oferujemy kompetentne doradztwo oraz zapewnienie Państwa firmie ochrony przeciwpożarowej i wyposażenie firmy w środki ochrony indywidualnej.

Naszym priorytetem stało się budowanie długotrwałych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu, dlatego gwarantujemy wykonywanie obsługi bhp oraz powierzonych zadań w sposób rzetelny i kompleksowy z zachowaniem zasady poufności wszelkich danych i zgodności z ogólnie obowiązującymi normami prawa.

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę i nadzór, począwszy od szkoleń pracowników przez ocenę ryzyka zawodowego i wyposażenie firmy w środki ochrony indywidualnej po ochronę przeciwpożarową oraz serwis sprzętu ppoż. Ponadto w siedzibie firmy prowadzimy również Ośrodek szkolenia i kształcenia kadr. Nasze usługi świadczymy na obszarze województwa mazowieckiego.